سالهای بعد از مرگ مائو سالهایی پر ابهام برای چین بود و حزب کمونیست نمی‌دونست بدون مائو چطور می‌تونه کشور را مدیریت کنه.

ادامه مطلب